കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Category

Home Call

ഛത്തീസ്ഗഡ്: ഭിലായ് ബ്രദറൻ അസംബ്ലി അംഗവും സഹോ. കെ.ടി. നൈനാന്റെ ഭാര്യയുമായ സഹോദരി അമ്മിണി നൈനാൻ (86 വയസ്സ്) 2023 ജനുവരി 30-ന് രാവിലെ 6:55-ന് കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ പോയി. അന്തരിച്ച സുവി. ഷാലു ടി. നൈനാൻ, ഭിലായുടെ അമ്മയും സുവി. സാംസൺ നൈനാൻ, പഖൻജോർ അമ്മയുമാണ് അന്തരിച്ച പ്രിയ സഹോദരി. മക്കൾ : അന്തരിച്ച…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More