കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

അമ്മിണി നൈനാൻ : അക്കരെ നാട്ടിൽ

ഛത്തീസ്ഗഡ്: ഭിലായ് ബ്രദറൻ അസംബ്ലി അംഗവും സഹോ. കെ.ടി. നൈനാന്റെ ഭാര്യയുമായ സഹോദരി അമ്മിണി നൈനാൻ (86 വയസ്സ്) 2023 ജനുവരി 30-ന് രാവിലെ 6:55-ന് കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ പോയി. അന്തരിച്ച സുവി. ഷാലു ടി. നൈനാൻ, ഭിലായുടെ അമ്മയും സുവി. സാംസൺ നൈനാൻ, പഖൻജോർ അമ്മയുമാണ് അന്തരിച്ച പ്രിയ സഹോദരി.

മക്കൾ :

അന്തരിച്ച സുവി. ഷാലു ടി. നൈനാൻ & സിസ്റ്റർ. ലൗലി ശാലു, ഭിലായ്

സഹോ. ഷീല ബൈജു & സഹോ. ബൈജു, നോർത്ത് കരോലിന, യുഎസ്എ

സുവി. സാംസൺ നൈനാൻ & സിസ്റ്റർ. പ്രിനി സാംസൺ, പഖൻജോർ

സംസ്കാരത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് അറിയിക്കും.

സ്വർഗ്ഗീയ ആശ്വാസത്തിനും ശക്തിക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൃപയുടെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ഉയർത്താം. കർത്താവ് അവർക്ക് സ്വർഗ്ഗീയ കൃപയും സമാധാനവും ശക്തിയും നൽകുകയും ദൈവവചനത്താൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ.

സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക.

വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ദയവായി ബന്ധപ്പെടുക: സുവി. സാംസൺ നൈനാൻ: +91-9425551248, സുവി. എബി വർഗീസ്: +91-9407962349, സുവി. അലക്സാണ്ടർ എം.എസ്.: +91-7587298327.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More