കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട തിരുവചന സത്യങ്ങൾ!!

കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എത്ര സമർത്ഥമായും  ആധികാരമായും വിഷയാധിഷ്ഠിത വചനങ്ങൾ അവിടത്തെ കേൾവിക്കാരെ പഠിപ്പിച്ചു. അങ്ങ്  ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും  പൊതുസ്ഥലത്തും  പുരുഷാരത്തെയും …
Read More...

റേഡിയോമന്ന വെർച്യുൽ പ്ലാറ്റ് ഫോമിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വചനധ്വനി : പള്ളിയോ സഭയോ

ഒരു രാജാവിനും ചക്രവർത്തിക്കും പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കർത്താവിന്റെ സഭയെ തകർക്കുവാൻ സാധിക്കയില്ല എന്ന് കാലം തെളിയിച്ചെങ്കിലും നിരവധി പള്ളി ആചാരങ്ങളുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റവും ലോകത്തിന്റെ പ്രസിഡണ്ടും…
Read More...

ജോസഫ് ഒറ്റപ്പെട്ടതെന്തുകൊണ്ട് ?

എന്തുകൊണ്ട് യോസേഫ് ഒറ്റപ്പെട്ടു? എന്തുകൊണ്ട് യോസേഫിനെ സഹോദരന്മാർ ദ്വേഷിച്ചു? നമ്മൾ എല്ലാവരും വളരെ അഭിമാനം കൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തിപ്രഭാവമാണ് അബ്രഹാമിന്റെ മകനായ
Read More...

சோதிக்கப்படுதல் பாவமா?

சோதிக்கப்படுதல் பாவமா?Is temptation an act of sin? கிறிஸ்து மாதிரி.. நம்முடைய பலவீனங்களைக்குறித்துப் பரிதபிக்கக்கூடாத பிரதான ஆசாரியர் நமக்கிராமல், எல்லாவிதத்திலும்
Read More...

ഫെബിൻ സാബു : അടിയന്തര പ്രാർത്ഥന

അടിയന്തര പ്രാർത്ഥന അഭ്യർത്ഥനസഹോ. ഫെബിൻ സാബു (സഹോദരന്റെ മകൻ. സാബു നെല്ലിക്കാലയിൽ, റാന്നി) പത്തനംതിട്ട ജില്ലറാന്നി സിയോൻകുന്ന് ബ്രദറൻ സഭാംഗംഫെബിൻ സാബു (21 വയസ്സ്). 2022 നവംബർ 16 ന്…
Read More...

Book of Acts : Zoom Meeting

?? CHRISTIAN BRETHREN ASSEMBLY, ANAKAPALLI, VIZAG is inviting you to a scheduled Zoom meeting. ??DATE : 18 NOVEMBER 2022 ( FRIDAY, శుక్రవారం ) ?? TIME : 08 : 00 PM, IST ( సాయంత్రం 8…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More