കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

കെ.എ. മോസസ് (77 വയസ്സ്) കര്തതൃസന്നിധിയിൽ

കോട്ടയം: സഹോ . കെ.എ. മോസസ് (77 വയസ്സ്), കിഴക്കേപറമ്പിൽ വീട്, പുതുപ്പള്ളി, 2023 ജൂലൈ 31-ന് കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. ഭാര്യ: സഹോ. കുഞ്ഞൂഞ്ഞമ്മ മോസസ് (എലന്തൂർ കുഞ്ചച്ചേടത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന്).

കുട്ടികൾ:
ജിജി, ബിജോയ്
ജിബി, സോണി

ശവസംസ്കാര വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് അറിയിക്കും. സ്വർഗ്ഗീയ ആശ്വാസത്തിനും ശക്തിക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൃപയുടെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ഉയർത്താം. കർത്താവ് അവർക്ക് സ്വർഗ്ഗീയ കൃപയും സമാധാനവും ശക്തിയും നൽകുകയും ദൈവവചനത്താൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ.

സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:+91-7902661396

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More