കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

കർത്തൃസന്നിധിയിൽ : സഹോ. കെ.പി.വർഗീസ്

സഹോ. കെ.പി.വർഗീസ് (കൊച്ചുകുഞ്ഞ്) : കിഴക്കമ്പലം ബ്രദറൻ അസംബ്ലി അംഗവും കാഞ്ഞിരക്കാട്ട് (ഓലങ്ങാട്ട്) കിഴക്കമ്പലം, എറണാകുളം ജില്ല, കർത്തൃസന്നിധിയിൽ പ്രവേശിച്ചു.

ശവസംസ്കാര വിശദാംശങ്ങൾ: ദൈവഹിതമായാൽ, സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ 2023 ഏപ്രിൽ 4 ന് (ചൊവ്വ) രാവിലെ 9:30 മുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ നടത്തുകയും മൃതദേഹം തെങ്ങോട് ബ്രദറൻ സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും.

സ്വർഗ്ഗീയ ആശ്വാസത്തിനും ശക്തിക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൃപയുടെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ഉയർത്താം. കർത്താവ് അവർക്ക് സ്വർഗ്ഗീയ കൃപയും സമാധാനവും ശക്തിയും നൽകുകയും ദൈവവചനത്താൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ.

സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടാൻ ദയവായി പ്രാർത്ഥിക്കുക.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More