കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

മേരിക്കുട്ടി തോമസ് : കർതൃസന്നിധിയിൽ

അരീപ്പറമ്പ് :അരീപ്പറമ്പ് ബ്രദറൺ സഭാംഗമായ തേക്കിയിൽ (കിഴക്കേപ്പറമ്പിൽ) പരേതനായ K V തോമസിന്റെ ഭാര്യ, മേരിക്കുട്ടി തോമസ് .90 (റിട്ട. ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് . NMLP School, Pampady) കർതൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. പരേത കുമ്പനാട് വാത്തിത്തറ കുടുംബാംഗമാണ്.
മക്കൾ : പരേതനായ സോമൻ,ജോളി, സജി.മരുമക്കൾ : ജയിനമ്മ,ജോജി, ജിജി(എല്ലാവരും യുഎസ്എ).മൃതശരീരം 16-1-23 ( തിങ്കൾ ) രാവിലെ 8 മണിക്ക് ഭവനത്തിൽ കൊണ്ടു വരുന്നതും 9 മണി മുതൽ അരീപ്പറമ്പ് ബ്രദറൺ ചർച്ചിലെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് ശേഷം 12 മണിക്ക് അരീപ്പറമ്പ് ബ്രദറൺ സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കരിക്കുന്നതുമാണ്.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More