കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

കർത്ത്യസന്നിധിയിൽ : പി. എം. എബ്രഹാം

കേരളം: പത്തനംതിട്ട ജില്ല, അടൂർ ബഥനി ബ്രദറൻ അസംബ്ലിയിലെ സുവിശേഷകനും എം.ജി. റോഡ് മുകലുവിള പുത്തൻ വീടിലെ പി. എം. എബ്രഹാം (86 വയസ്സ്) 2023 ഡിസംബർ 18-ന് വൈകുന്നേരം 4:10-ന് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. അടൂർ കൊച്ചുകളീക്കൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളയാളായിരുന്നു. രോഗവും മരണവുമില്ല, വേദനയും സങ്കടവുമില്ല, കണ്ണുനീരും ഇല്ലാത്ത തന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചത് നമ്മുടെ കർത്താവിന് വളരെ സന്തോഷകരമായിരുന്നു.

അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി കർത്താവിനെ സേവിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. പത്തനംതിട്ട ഗോസ്പൽ ഹാളിലെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെട്ടിരുന്നു. മാത്രമല്ല, അടൂർ, പത്തനാപുരം, പത്തനംതിട്ട എന്നിവിടങ്ങളിലും പരിസരങ്ങളിലും നിരവധി സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സജീവമായി ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം, 1983-ൽ നവപൂരിലെ ട്രൈബൽ മിഷന്റെ ടീം അംഗമായിരുന്നു. നിരവധി ആത്മീയ ഗാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചു. അവയിൽ രണ്ടെണ്ണം നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ പാട്ടുപുസ്തകത്തിലുണ്ട്.

ഭാര്യ:
പരേതയായ അന്നമ്മ എബ്രഹാം (റാന്നി വലിയപറമ്പിൽ കുടുംബാംഗം)

കുട്ടികൾ:
(1). ജോയിസ് ജിജി, ഭർത്താവ് ജിജി ജോൺ
കൊച്ചുമക്കൾ: ജോഹാൻ, ജിതിൻ

(2). ജെയ്‌സൺ പി. എബ്രഹാം( ദോഹ), ഭാര്യ ബെറ്റി ജെയ്‌സൺ (ജൂഡി)
കൊച്ചുമക്കൾ: ജെസിയ, ജൂനൈസ്

(3). ജെയിംസ് എബ്രഹാം, ഭാര്യ സീമ
കൊച്ചുമകൾ: ഹെലൻ

സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ പിന്നീട് അറിയിക്കും.

കർത്താവ് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് സ്വർഗ്ഗീയ കൃപയും സമാധാനവും ശക്തിയും നൽകുകയും ദൈവവചനത്താൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടാൻ ദയവായി പ്രാർത്ഥിക്കുക.

 

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം:

സഹോ. സാംകുട്ടി ജോർജ്: 91-8129568270
സഹോ. ജെയ്‌സൺ പി എബ്രഹാം: 974-66584399

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More