കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

സഹോ. സൂസി ആന്റണി (68 വയസ്സ്) : ബെയൂല ദേശത്തേക്ക്

തൃശൂർ: നെല്ലിക്കുന്ന് സെഹിയോൻ ബ്രദറൺ അസംബ്ലി അംഗവും (പരേതനായ) സി ആർ ആന്റണിയുടെ ഭാര്യ യുമായ സഹോ. സൂസി ആന്റണി (68 വയസ്സ്) , ചിറയത്ത് വീട്, ഓഗസ്റ്റ് 24-ന് ടെക്സാസിലെ ഗ്രാൻഡ് പ്രേരിയിൽ കാർത്ര്യസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു.

കുട്ടികൾ:

നാൻസി ജോബി & ജോബി ഫിലിപ്പ് (Grand Prairie, TX)
നിതിൻ ആന്റണി & ലിന നിതിൻ (Houston, TX)

ശവസംസ്‌കാരത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കും. സ്വർഗ്ഗീയ ആശ്വാസത്തിനും ശക്തിക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൃപയുടെ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് ഉയർത്താം. കർത്താവ് അവർക്ക് സ്വർഗ്ഗീയ കൃപയും സമാധാനവും ശക്തിയും നൽകുകയും ദൈവവചനത്താൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ.

സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടാൻ ദയവായി പ്രാർത്ഥിക്കുക.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More