കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം
Browsing Category

Sick

Pray for Master Felix Siby

Master Felix Siby, S/o Br. Siby M. Baby & Blessy Siby, Mundukottackal House Nilambur – Malappuram Kerala (Ex Rakah Brethren, Dammam - Saudi Arabia) Master Felix Siby has been in…
Read More...

SIS. KUNJAMMA BABY

MOTHER OF EVG. SAMUEL B. THOMAS, MATHURA, UTTAR PRADESH Please pray for Sis. Kunjamma Baby (86 years). She had a lump in right breast for which a biopsy was done. The report is…
Read More...

സാലി പൗലോസിന്റെ ഓപ്പൻ ഹാർട്ട് സർജറി

കടമറ്റം സഭയിലെ സഹോദരൻ വി.വി. പൗലോസ്സിന്റെ ഭാര്യസഹോദരി സാലി പൗലോസിന്റെ ഓപ്പൻ ഹാർട്ട് സർജറി ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിക്ക് എറണാകുളം ലിസ്സി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടക്കുന്നു. ദൈവജനം ഈ വിഷയത്തെ ഓർത്ത്…
Read More...

ഫെബിൻ സാബു : അടിയന്തര പ്രാർത്ഥന

അടിയന്തര പ്രാർത്ഥന അഭ്യർത്ഥനസഹോ. ഫെബിൻ സാബു (സഹോദരന്റെ മകൻ. സാബു നെല്ലിക്കാലയിൽ, റാന്നി) പത്തനംതിട്ട ജില്ലറാന്നി സിയോൻകുന്ന് ബ്രദറൻ സഭാംഗംഫെബിൻ സാബു (21 വയസ്സ്). 2022 നവംബർ 16 ന്…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More