കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

സുവി. കെ എം ബേബിയെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാം

ദൈവജനത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്

സുവി. കെ എം ബേബിക്ക്(മുണ്ടക്കയം) ഹൃദ് രോഗ ബാധയെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ രണ്ട് മേജർ ബ്ലോക്കുകൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അടിയന്തിരമായി ഒരു ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയയാണ് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. തുടർ ചികിത്സകൾക്കായി അദ്ദേഹത്തെ നാളെ കോട്ടയം കാരിത്താസ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയാണ്. ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയയും അടിയന്തിരമായി നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഭാരിച്ച സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ട്. കർത്താവിൻറെ വേലയിൽ വളരെ ഫലകരമായി പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഈ കർത്തൃദാസന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവജനത്തിന്റെ വിലപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയും സാമ്പത്തീക സഹകരണവും അത്യാവശ്യമാണ്.

സുവി. കെ എം ബേബിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു:
BABY K M, Ac No:57037602321, IFSC: SBIN0070133, Branch: SBI Mundakayam

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More