കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

ഗാനം : യഹോവയാം ഞാൻ മാറാത്തവൻ

യഹോവയാം ഞാൻ മാറാത്തവൻ
മാറാത്തവൻ മറക്കാത്തവൻ
മാറാത്തവൻ നിന്നെ കൈവിടാത്തവൻ തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാത്തവൻ യഹോവയാം ഞാൻ മാറാത്തവൻ

പുഴുവായ യാക്കോബിനെപ്പോലെ നീ
ബലഹീനനാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ
ഭയന്നു വിറയ്ക്കേണ്ട ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട
ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും
ഞാൻ നിന്നെ ശക്തനാക്കിടും

മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കണ്ണീരൊഴുകുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ളവൻ ഞാൻ
നിന്നെ ഉറ്റുസ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ
ഞാനറിയാതെ നീ കരയില്ല
നീ എന്റെ പൈതലല്ലേ
ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമല്ലോ

രചന, സംഗീതം, ആലാപനം :– ബിനു പോൾ,

കുന്നക്കുരുടി ഓർക്കസ്ട്ര :– സൈമൺ പോത്താനിക്കാട്

വീഡിയോ :– ഷൈജോ കുളങ്ങര

Youtube :  Click here

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More