കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

ദൈവിക അണികളും സാത്താന്യ അണികളും

താലിബാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ്, ‘വ്യഭിചാരികളായ സ്ത്രീകളെ പൊതുസ്ഥലത്ത് കല്ലെറിഞ്ഞ് ശിക്ഷിക്കുമെന്ന്’  അടുത്തിടെ ഒരു ശബ്ദ സന്ദേശത്തിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. പാശ്ചാത്യ ഉദ്യോഗസ്ഥർ “പിശാചിന്റെ” അണികൾ ആണെങ്കിൽ സമൂല ഇസ്ലാമിക് ഗ്രൂപ്പ് ദൈവത്തിന് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2021-ൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് അമേരിക്ക പിൻവാങ്ങുകയും താലിബാൻ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന്, സ്ത്രീകൾക്ക് മേൽ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് തുടരുകയാണ്.

“ഞങ്ങൾ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു,” അഖുന്ദ്സാദ പറഞ്ഞു. “എന്നാൽ വ്യഭിചാരത്തിനുള്ള ശിക്ഷ ഞങ്ങൾ ഉടൻ നടപ്പിലാക്കും. ഞങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ പൊതുസ്ഥലത്ത് ചമ്മട്ടികൊണ്ട് അടിക്കും. പരസ്യമായി കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലും.”

“ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യത്തിന് എതിരാണ്, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അത് തുടരും,” “ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറയുന്നു ഞങ്ങൾ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു – ഞങ്ങൾ അത് ദൈവത്തിന്റെ  പ്രതിനിധിയായും  ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ പിശാചിന്റെ പ്രതിനിധിയായും എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.” അഖുന്ദ്‌സാദ തെക്കൻ കാണ്ഡഹാറിലാണ് എന്ന് ചില പാശ്ചാത്യ പത്രക്കാർ അനുമാനിക്കുന്നു. അത് ഈ  ഗ്രൂപ്പിന്റെ  ശക്തികേന്ദ്രമായി പലപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More