കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

സാറാമ്മ : കർത്തൃസന്നിധിയിൽ

അടൂർ: പരുത്തപ്പാറ ഹെബ്രോൺ ബ്രദറൺ സഭാംഗമായ വയലാ നെല്ലിവിള പടിഞ്ഞാറ്റേതിൽ സഹോദരി സാറാമ്മ കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. ഭർത്താവ്: സഹോ. എം. ദാവീദ് മക്കൾ: ജെസി, ഫിലിപ്പ്, റജി…
Read More...

ഡേവിഡ് സാം : കർത്തൃസന്നിധിയിൽ

തമിഴ്നാട്: മാർത്താണ്ഡം ഇമ്മാനുവൽ ബ്രദറൻ അസംബ്ലി അംഗവും സുവിശേഷകൻ സാംസന്റെ മകനുമായ ഡേവിഡ് സാം(22 വയസ്സ്) 2023 ജനുവരി 25-ന് രാത്രി 10:45-ഓടെ കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു.…
Read More...

പുതിയ വെബ്‌സൈറ്റ് : ബ്രദറൻ ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പത്തനംതിട്ട

ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ സമാരംഭം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്! മാസങ്ങൾ നീണ്ട പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും കഠിനാധ്വാനത്തിനും സമർപ്പണത്തിനും ശേഷം, പത്തനംതിട്ടയിലെ ബ്രദറൺ ബൈബിൾ…
Read More...

സഹോ. കെ.എ.രാജൻ : കർത്തൃസന്നിധിയിൽ

പത്തനംതിട്ട : മഴുക്കിർ ബ്രദറൺ സഭാംഗവും സുവി. രഞ്ജി രാജൻ, മഴുക്കീറിന്റെ പിതാവും തിരുമൂലപുരം, കണ്ണാലിൽ വീട്, കുടുംബാംഗവുമായ സഹോ. കെ.എ.രാജൻ(68 വയസ്സ്) 2023 ജനുവരി 26-ന് കർത്തൃസന്നിധിയിൽ…
Read More...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More