കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

സഹോ. കെ.എ.രാജൻ : കർത്തൃസന്നിധിയിൽ

പത്തനംതിട്ട : മഴുക്കിർ ബ്രദറൺ സഭാംഗവും സുവി. രഞ്ജി രാജൻ, മഴുക്കീറിന്റെ പിതാവും തിരുമൂലപുരം, കണ്ണാലിൽ വീട്, കുടുംബാംഗവുമായ സഹോ. കെ.എ.രാജൻ(68 വയസ്സ്) 2023 ജനുവരി 26-ന് കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. തന്റെ സഹധർമ്മിണി സഹോദരി ലിസി രാജൻ, കുട്ടികൾ: രഞ്ജി രാജൻ & രേഷ്മ രാജൻ തുടങ്ങി ദുഖത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം.

ശവസംസ്കാര വിശദാംശങ്ങൾ:

ദൈവ ഹിതമായാൽ, സംസ്കാര ശുശ്രൂഷ 2023 ജനുവരി 29 ന് (ഞായർ) ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മുതൽ 3 വരെ മഴുക്കീർ ബ്രദറൻ ചർച്ച് ഹാളിൽ നടത്തപ്പെടും. തുടർന്ന് മൃതദേഹം 3:30 ന് മഴുക്കീർ ബ്രദറൻ പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ സംസ്കരിക്കും. സ്വർഗ്ഗീയമായ ആശ്വാസത്തിനും ശക്തിക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് കുടുംബത്തെ കൃപാസനത്തിലേക്ക് ഉയർത്താം. കർത്താവ് അവർക്ക് കൃപ നൽകട്ടെ, ദൈവവചനത്താൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ. സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടാൻ ദയവായി പ്രാർത്ഥിക്കുക.

വിശദാംശങ്ങൾക്ക്: സഹോ. രഞ്ജി രാജൻ: +91-7592827569 ബന്ധപ്പെടുക.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More