കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

വിൽസൺ കെ.പി.: സ്വർഗ്ഗിയ ഭവനത്തിലേക്ക്

തൃശൂർ : സഹോ. വിൽസൺ കെ.പി., അടുപ്പുട്ടി ബ്രദറൻ അസംബ്ലി അംഗവും അടുപ്പുട്ടി, കുന്നംകുളം സ്വദേശിയുമായ പ്രിയ സഹോദരൻ 2023 ജനുവരി 13-ന് കാർഡിയോ റെസ്പിറേറ്ററി അറസ്റ്റിലേക്ക് നയിച്ച ബ്രോങ്കോസ്പാസ്മിനെ തുടർന്ന് ദുബായിലെ സുലേഖ ആശുപത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ 2023 ജനുവരി 19 ന് അദ്ദേഹത്തെ വിമാനമാർഗം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും പ്രിയ സഹോദരനെ കർത്തൃസന്നിധിയിലേക്ക് വിളിക്കുവാനാണ് കർത്താവിന് പ്രസാദമായത്. സംസ്കാരവും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും പിന്നീട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ദയവായി സഹോദരിയുമായി ബന്ധപ്പെടുക. ഷിനു ഷീല വിൽസൺ (D/o Bro. Wilson K. P.): +91-9744756812 (WhatsApp മാത്രം).

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More