കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

പ്രാർത്ഥന അഭ്യർത്ഥന : മാസ്റ്റർ ജോൺ സ്റ്റാൻലി

അടിയന്തിര പ്രാർത്ഥന അഭ്യർത്ഥന

ചെന്നൈ: മാസ്റ്റർ ജോൺ സ്റ്റാൻലി(4 വയസ്സ്), സുവിശേഷകൻ സ്റ്റാൻലി & ഗ്രേസ് ജോൺ ദമ്പതികളുടെ മകനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്‌ഥിക്കാം. 2023 ജനുവരി 20-ന് (ഇന്ന്) ചെന്നൈയിലെ മദ്രാസ് മെഡിക്കൽ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ, മലയാള മനോരമയുടെ സ്‌പോൺസർഷിപ്പിൽ ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനാകും. ഈ നിർണായക സാഹചര്യത്തിൽ ജോണിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥനകൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. രാവിലെ എട്ട് മണിക്കാണ് ശസ്ത്രക്രിയ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിജയകരമായ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കും വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതിനുമായി നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥനകളിൽ അദ്ദേഹത്തെ ദയവുചെയ്ത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക.

വാർത്ത അറിയിച്ചത് സഹോ. എബ്രഹാം ജോൺ, നിലമ്പൂർ (മുത്തച്ഛൻ) & സഹോ. ഷിബു ജോസ്, ഉടുമൽപേട്ട

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More