കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

യുവാൻഗേലിയോൻ മ്യൂസിക് നൈറ്റ്‌

യുവാൻഗേലിയോൻ മ്യൂസിക് നൈറ്റ്‌ – ഫേസ്ബുക് ലൈവ് പ്രോഗ്രാം

എപ്പിസോഡ് 96
2023 ജനുവരി 12 വ്യാഴാഴ്ച 7:00 pm

അവതരണം -സന്ദേശം 
Bro. ജോബി ജോയി, മൈലം, കൊട്ടാരക്കര.

ഗായകർ 
Bro. ജോയൽ അലക്സ്, പുന്നല.
സിസ്റ്റർ.ജെസ്‌ലിൻ മേരി അലക്സ്, പുന്നല.
Evg. ഈട്ടിക്കൽ കുഞ്ഞുമോൻ, കൊട്ടാരക്കര

കീബോർഡ് 
Bro. സുജിത് സുനിൽ , കൊട്ടാരക്കര

Facebook Live
https://www.facebook.com/Eettickal
Euangelion Ministries പേജിലൂടെ കാണുക
റേഡിയോ മന്ന ഓഡിയോ കേൾക്കാൻ
www.RadioManna.Live

For More Details : Eettickal kunjumon, Kottarakara.9847880017

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More