കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

യുവാൻഗേലിയോൻ മ്യൂസിക് നൈറ്റ്‌

യുവാൻഗേലിയോൻ മ്യൂസിക് നൈറ്റ്‌

ഫേസ്ബുക് ലൈവ് പ്രോഗ്രാം

എപ്പിസോഡ് 93
2022 ഡിസംബർ 8 വ്യാഴാഴ്ച 7:00 pm

അവതരണം -സന്ദേശം
Evg. ജെയിംസ്.ജെ , സൗത്ത് കടമ്പനാട്

ഗായകർ
Evg. എബി പടപ്പക്കര
Evg. ഈട്ടിക്കൽ കുഞ്ഞുമോൻ, കൊട്ടാരക്കര

കീബോർഡ്
Bro. സുജിത് സുനിൽ , കൊട്ടാരക്കര

fb live കാണാൻ: https://www.facebook.com/Eettickal
റേഡിയോ മന്ന ഓഡിയോ കേൾക്കാൻ :www.RadioManna.Live

Eettickal kunjumon, Kottarakara.9847880017

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More