കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

യുവാൻഗേലിയോൻ മ്യൂസിക് നൈറ്റ്‌ 

ഫേസ്ബുക് ലൈവ് പ്രോഗ്രാം

യുവാൻഗേലിയോൻ മ്യൂസിക് നൈറ്റ്‌

( ഫേസ്ബുക് ലൈവ് പ്രോഗ്രാം)

എപ്പിസോഡ് 92
2022 ഡിസംബർ 1വ്യാഴാഴ്ച 7:00 pm

അവതരണം -സന്ദേശം
Bro. സുനിൽ തുറവൂർ

ഗായകർ
Bro. ബാബു ഓടനാവട്ടം
സിസ്റ്റർ.മേഴ്‌സി രാജു അടൂർ
Evg. ഈട്ടിക്കൽ കുഞ്ഞുമോൻ, കൊട്ടാരക്കര

കീബോർഡ്
Bro.ബെനറ്റ് ജോൺ , കൊട്ടാരക്കര

fb live കാണാൻ
https://www.facebook.com/Eettickal
Euangelion Ministries FB പേജിലൂടെ കാണുക

റേഡിയോ മന്ന ഓഡിയോ കേൾക്കാൻ
www.RadioManna.Live

For More Details: Eettickal kunjumon, Kottarakara.9847880017

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More