കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

സഹോദരി മേരി റോബർട്ട്

കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ

സഹോദരി മേരി റോബർട്ട് (85), പനയപ്പള്ളി G H S റിട്ടയേർഡ് ടീച്ചറും, ഫോർട്ട്കൊച്ചി താമരപ്പറമ്പ് മുല്ലപ്പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ പരേതനായ സഹോദരൻ എം .ജെ. റോബർട്ടിന്റെ ഭാര്യയുമായ പ്രിയ സഹോദരി അക്കരെ നാട്ടിലെത്തി.

സംസ്ക്കാര ശുശ്രൂഷ 26/11/22 ശനിയാഴ്ച
രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഫോർട്ട്കൊച്ചി വെളി ബ്രദറൺ, C S I സെമിത്തേരിയിൽ നടക്കുന്നതായിരിക്കും.

മക്കൾ :

സൂസൻ ബെന്നി
സ്റ്റീഫൻ റോബർട്ട്
സ്പർജൻ റോബർട്ട്

മരുമക്കൾ :

പരേതനായ
ബെന്നി അങ്കമാലി
സിൽജ സ്പർജൻ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More