കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

യുവാൻഗേലിയൊൻ മിനിസ്ട്രീസ്

മൂസിക് പ്രോഗ്രാം

യുവാൻഗേലിയോൻ മ്യൂസിക് നൈറ്റ്‌

ഫേസ്ബുക് ലൈവ് പ്രോഗ്രാം

എപ്പിസോഡ് 91
2022 നവംബർ 24 വ്യാഴാഴ്ച 7:00 pm

അവതരണം -സന്ദേശം
Evg. ജോൺ ജോസഫ്, കോട്ടയം

ഗായകർ
Bro. അനിൽ കുമാർ, ചിങ്ങവനം
Evg. ഈട്ടിക്കൽ കുഞ്ഞുമോൻ, കൊട്ടാരക്കര

 

കീബോർഡ്
Bro.സുജിത് സുനിൽ, കൊട്ടാരക്കര

fb live കാണാൻ
https://www.facebook.com/Eettickal
Euangelion Ministries FB പേജിലൂടെ കാണുക

റേഡിയോ മന്ന ഓഡിയോ കേൾക്കാൻ
www.RadioManna.Live

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായ്
Eettickal kunjumon, Kottarakara.9847880017

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More