കാഹളധ്വനി
കാലഘട്ടത്തിൻറെ ശബ്ദം

ഫെബിൻ സാബു : അടിയന്തര പ്രാർത്ഥന

അടിയന്തര പ്രാർത്ഥന അഭ്യർത്ഥന

സഹോ. ഫെബിൻ സാബു (സഹോദരന്റെ മകൻ. സാബു നെല്ലിക്കാലയിൽ, റാന്നി)
പത്തനംതിട്ട ജില്ല
റാന്നി സിയോൻകുന്ന് ബ്രദറൻ സഭാംഗം

ഫെബിൻ സാബു (21 വയസ്സ്). 2022 നവംബർ 16 ന് ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ പെട്ട അദ്ദേഹത്തെ പാലാ മാർ സ്ലീവ ആശുപത്രിയിലെ ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ പിന്തുണയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരളിനെ സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകം 17 കുപ്പി രക്തം നൽകി.

വേഗത്തിലും പൂർണ്ണമായും സുഖം പ്രാപിക്കാൻ ദൈവിക ഇടപെടലിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുക.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More